Dry Needling

Dry Needling (inte att förväxla med akupunktur) är ett effektivt behandlingsalternativ för att behandla muskulära problem och smärtor (myofascial pain) som kommer sig av triggerpunkter och spända stråk i muskeln. Idag den vanligaste orsaken till smärta i kroppen.
Forskning har visat att genom att aktivera ”the local twitch response” vilket görs med hjälp av nålen, har detta effekt på den kemiska miljön i muskeln och ger en avspänning och ökad rörlighet i muskelaturen.
Det kallas ”Dry Needling”, eftersom vi sticker med en nål, får en lokal kemisk reaktion men utan att spruta in någon substans.
Dry needling ska inte heller blandas ihop med akupunktur.

Vanliga frågor:
Är Dry Needling smärtsamt?

Man kan känna att det sticker till lite i huden initialt. När nålen träffar en triggerpunkt kommer det att ge upphov till ett s.k. Local Twitch Response (LTR). En del patienter upplever det som smärtsamt medan andra beskriver det som en lättnad trots att det smärtar. LTR brukar beskrivas som en elektrisk krampande känsla i muskeln som ibland kan stråla ut till andra delar av kroppen. Detta är dock helt normalt då syftet med behandlingen är att uppnå dessa sammandragningar.

Är det farligt?

Nej, dry needling är en mycket säker och välbeprövad metod för behandling av triggerpunkter och är ett allt vanligare inslag i naprapaters behandling.

Jag är legitimerade av Socialstyrelsen och endast sterila engångsnålar används vid behandling.
För dig som är blodgivare innebär det att du kan fortsätta att ge blod utan uppehåll