Psykoterapi

Psykoterapeut Vaxholm

Legitimerad Psykoterapeut Vaxholm, Cia Craméus 

Vill du nå en djupare förändring men känner dig tveksam till att det går på egen hand?

De allra flesta människor hamnar någon gång i en återvändsgränd eller i en tid när vanliga sätt att hantera livet inte fungerar. Det kan skapa upplevelser i form av oro, ångest, nedstämdhet, och inre stress. Man kan också känna sig känslomässigt avstängd eller det motsatta att känslor blir så starka att de blir svåra att hantera. Det kan handla om en tillfällig kris, trauma eller ett mer långvarigt tillstånd av själslig smärta. Ibland kan det bero på tidigare svåra upplevelser eller problematiska relationer. Det kan också bero på känslor av ensamhet, HBTQ-relaterade problem eller de komplikationer det kan innebära med att leva i en annan kultur.
Att välja att gå i psykoterapi kan också bero på att man har en stark längtan efter att möta sig själv på ett djupare plan och skapa utrymme för andliga och existentiella perspektiv.
Om du har ett avgränsat problem brukar en korttidsterapi vara lämplig. Vid mer genomgripande förändringar behövs det ofta längre tid.
Det är alltid Dina behov, ekonomiska och praktiska möjligheter som avgör hur vår behandlingskontakt kommer att se ut.

Jag tar även emot för enstaka konsultationer.

Jag tar även emot klienter inne i stan på Södermalm, du kommer till min hemsida genom att klicka här.

Du är varmt välkommen att höra av Dig per telefon: 0736 29 38 40